English

Detailní informace o místnosti E225

budovaE
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví