English

Detailní informace o místnosti E221

budovaE
podlaží2NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví