English

Detailní informace o místnosti E2208

budovaE2
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita
pracovištěARC – Ústav architektury