English

Detailní informace o místnosti E218

budovaE
podlaží2NP
účelkancelář
kapacita0
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví