English

Detailní informace o místnosti D408

budovaD1
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěARC – Ústav architektury