English

Detailní informace o místnosti D406

budovaD1
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství