English

Detailní informace o místnosti D333b

budovaD2
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství