English

Detailní informace o místnosti D324

budovaD1
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství