English

Detailní informace o místnosti D316

budovaD1
podlaží3NP
účelkancelář
kapacita0
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství