English

Detailní informace o místnosti D264

budovaD3
podlaží2NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví