English

Detailní informace o místnosti D251

budovaD2
podlaží2NP
účelšatna
kapacita0
pracovištěTHD – Ústav technologie stavebních hmot a dílců