English

Detailní informace o místnosti D234

budovaD2
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěTHD – Ústav technologie stavebních hmot a dílců