English

Detailní informace o místnosti D231b

budovaD2
podlaží2NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěTHD – Ústav technologie stavebních hmot a dílců