English

Detailní informace o místnosti D224

budovaD1
podlaží2NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů