English

Detailní informace o místnosti D222

budovaD1
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství