English

Detailní informace o místnosti D219

budovaD2
podlaží2NP
účelpočítačová učebna
kapacita15
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství