English

Detailní informace o místnosti D217

budovaD2
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství