English

Detailní informace o místnosti D216

budovaD2
podlaží2NP
účelschodiště
kapacita0
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství