English

Detailní informace o místnosti D215

budovaD1
podlaží2NP
účelpočítačová učebna
kapacita25
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství