English

Detailní informace o místnosti D164

budovaD2
podlaží1NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěTHD – Ústav technologie stavebních hmot a dílců