English

Detailní informace o místnosti D132

budovaD2
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěTHD – Ústav technologie stavebních hmot a dílců