English

Detailní informace o místnosti D111

budovaD1
podlaží1NP
účellaboratoř
kapacita24
pracovištěPST – Ústav pozemního stavitelství