English

Detailní informace o místnosti C448

budovaC
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů