English

Detailní informace o místnosti C422

budovaC
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSTM – Ústav stavební mechaniky