English

Detailní informace o místnosti C341

budovaC
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěSTM – Ústav stavební mechaniky