English

Detailní informace o místnosti C324

budovaC
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací