English

Detailní informace o místnosti C323

budovaC
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací