English

Detailní informace o místnosti C322

budovaC
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěPKO – Ústav pozemních komunikací