English

Detailní informace o místnosti C306

budovaC
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSTM – Ústav stavební mechaniky