English

Detailní informace o místnosti C247

budovaC
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěZEL – Ústav železničních konstrukcí a staveb