English

Detailní informace o místnosti C244

budovaC
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěZEL – Ústav železničních konstrukcí a staveb