English

Detailní informace o místnosti C221b

budovaC
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěKDK – Ústav kovových a dřevěných konstrukcí