English

Detailní informace o místnosti C207

budovaC
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěKDK – Ústav kovových a dřevěných konstrukcí