English

Detailní informace o místnosti C203

budovaC
podlaží2NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěKDK – Ústav kovových a dřevěných konstrukcí