English

Detailní informace o místnosti C167

budovaC
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěZEL – Ústav železničních konstrukcí a staveb