English

Detailní informace o místnosti B415

budovaB
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěAIU – Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky