English

Detailní informace o místnosti B403

budovaB
podlaží4NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěAIU – Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky