English

Detailní informace o místnosti B341

budovaB
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěGTN – Ústav geotechniky