English

Detailní informace o místnosti B232

budovaB
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie