English

Detailní informace o místnosti B220

budovaB
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie