English

Detailní informace o místnosti B215

budovaB
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie