English

Detailní informace o místnosti B214

budovaB
podlaží2NP
účelkancelář
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie