English

Detailní informace o místnosti B211

budovaB
podlaží2NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie