English

Detailní informace o místnosti B209

budovaB
podlaží2NP
účelučebna
kapacita15
pracovištěGED – Ústav geodézie