English

Detailní informace o místnosti B205

budovaB
podlaží2NP
účelsklad (pro výuku)
kapacita0
pracovištěGED – Ústav geodézie