English

Detailní informace o místnosti A330

budovaA
podlaží3NP
účelkancelář
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů