English

Detailní informace o místnosti A203

budovaA
podlaží2NP
účelaula
kapacita200
pracovištěSPA – Správa areálů
  prohlídka místnosti