English

Detailní informace o místnosti A103

budovaA
podlaží1NP
účelkancelář
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů