English

Detailní informace o místnosti A003

budovaA
podlaží1S
účelhala
kapacita0
pracovištěKIC – Knihovnické informační centrum