English

Detailní informace o místnosti A0014

budovaA
podlaží2S
účelsklad
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů